• Cold Eye Revieuws

  Cold Eye Revieuws

 • Hands On Tool Time metingen

  Hands On Tool Time metingen

 • Unit Rates

  Unit Rates

 • Estimating

  Estimating

 • Claim beheer

  Claim beheer

 • Cost Control

  Cost Control

Over ons

Trésviri Project Control is gespecialiseerd in Cost Engineering op het gebied van multidisciplinaire werkzaamheden in elke industriële installatie. Neemt u gerust contact met ons op!


Piping & Mechanical Calculaties
Piping & Mechanical Calculaties

Snel een calculatie van uw mechanical en piping pakket? Geen probleem! De professionals van Trésviri Project Control kunnen op basis van een MTO al een accurate begroting maken. Er zijn iso's beschikbaar? Daarmee kunnen wij een gedetailleerde calculatie maken waarbij er onderscheid gemaakt wordt in verschillende materiaal specificaties, schilderspecificaties en dergelijke. U krijgt (als u dat wenst) een calculatie met een MTO waarmee u zelf analyses kunt maken en eventuele uw materiaalaanvragen kunt uitzetten.

Cost Control
Cost Control

Op ieder project dient er een goede management rapportage plaats te vinden. Welke kant zal het opgaan met het (financiële) resultaat? Zullen er overschrijdingen plaatsvinden, of zal het vooraf bepaalde resultaat gehaald worden? Hoe eerder er inzicht is in het uiteindelijke resultaat des te eerder kunnen er (indien nodig) corrigerende maatregelen getroffen worden. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van vele factoren. Factoren die niet altijd te voorspellen of te voorzien zijn en waarvan de impact op het resultaat niet altijd duidelijk is.

Claimbeheer / inefficiency metingen
Claimbeheer / inefficiency metingen

Ieder project kent zijn wijzigingen. Wijzigingen in tijd, beschikbaarheid van materialen, wijziging van werkvolgorde, oplijnen van extra resources, etc etc. Maar wat is nu de financiële impact van deze wijzigingen? Hoeveel neemt de efficiency af als u in ploegen moet gaan werken? Of in overtime? Wat zijn de kosten als er plotseling wijzigingen ontstaan? Door meerwerk of minderwerk? Wat is de financiële consequentie als en deel van het werk bij en derde partij wordt neergelegd? Of juist als de scope sterk toeneemt?

Over ons

Trésviri Project Control bestaat uit een team van mannen en vrouwen die al jaren actief zijn op het gebied van Cost Control, Planning, Werkvoorbereiding en Estimating. Onze mensen zijn met name actief in de Petrochemische, Pharmacie, papier en voedingsmiddelen industrie.

Ieder heeft zijn of haar eigen expertise. Maar allen zijn gepassioneerd in hun vakgebied en hebben een hands on mentaliteit. De meeste hebben meer dan 20 jaar ervaring in verschillende organisaties en op verschillende niveaus.

Wij houden van eenvoud. Een complex probleem is alleen op te lossen door deze in eenvoudige kleinere elementen op te pakken.

Kennis maken met onze specialisten?

Neemt u gerust contact op!

Claimbeheer

U bent in discussie met uw aannemer of opdrachtgever over een ontstane kostenpost ten gevolge van wijzigingen in de uitvoering?

U wilt graag beiden dit dispuut settelen? Wij maken graag een calculatie van de extra kosten.

Wij gebruiken hiervoor het rapport van Horner en Talhouni die in 1999 onderzoek gedaan hebben naar de impact op de productiviteit van overwerk en extra mensen (upmanning).

Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Al sinds de 1940 wordt er onderzoek gedaan naar de impact van werkonderbrekingen, het werken in ploegen, het inzetten van meer mensen dan voorzien. En allen komen min of meer tot dezelfde conclusies. De productiviteit neemt af ten gevolge van voorgenoemde elementen. Hiervoor heeft men grafieken opgezet welke aangeven wat de procentuele afname is van ieder van de interventies.

Hiermee ontstaat een gegeven welke gebruikt kan worden voor het berekenen van het productiviteitsverlies. U kunt dan met de andere partijen om de tafel om de ontstane kosten te verdelen.

Zo kunnen alle partijen hun deel verantwoorden bij hun stakeholders en blijft een ieder “on speaking terms”.