Cost Control

Cost Control bestaat uit het beheersen van kosten van een project of onderhoudswerkzaamheden. Het beheersen van de kosten

Vanuit onze filosofie verzorgen wij cost control vanaf de start van een opdra

Is er een reëel budget?  Worden budgetoverschrijdingen verwacht?

Staat het geprognotiseerde resultaat onder druk?

Het is een open deur als wij zeggen dat op elk project betrouwbare management rapportage plaats moet vinden. Belangrijk aspect daarbij is dat cost control in het vroegste stadium wordt gestart.

Hoe eerder er inzicht is in het uiteindelijke resultaat des te eerder kunnen er corrigerende maatregelen getroffen worden.

Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van vele factoren. Factoren die niet altijd te voorspellen of te voorzien zijn en waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Bij Tresviri vinden we dat we alle aspecten meegewogen moeten worden.

Zo is er dikwijls discussie over meer- minderwerk.

Een volledige en gedetailleerde omschrijving van de scope is dus essentieel.

Tresviri controleert desgewenst de werkomschrijving en zorgt in het vroegste stadium voor de noodzakelijke aanpassingen.

Op ieder project dient er een goede management rapportage plaats te vinden. Welke kant zal het opgaan met het (financiële) resultaat? Zullen er overschrijdingen plaatsvinden, of zal het vooraf bepaalde resultaat gehaald worden? Hoe eerder er inzicht is in het uiteindelijke resultaat des te eerder kunnen er (indien nodig) corrigerende maatregelen getroffen worden.

Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van vele factoren. Factoren die niet altijd te voorspellen of te voorzien zijn en waarvan de impact op het resultaat niet altijd duidelijk is. Mogelijk zijn er tijdpaden voorzien die gedurende het project (sterk) wijzigen, Engineeringsdocumenten die te laat opgeleverd worden, materialen die niet op tijd aanwezig zijn, onderdelen die uiteindelijk niet blijken te passen, weersomstandigheden die niet te voorspellen zijn. Allemaal onderdelen die impact hebben op het resultaat.
Wij kunnen u een goede project control opstellen. Onze teams bestaan uit mannen en vrouwen die weten “hoe de hazen in het veld lopen”. Die weten waarover ze praten. Die vooruit kijken en indien er voorzieningen getroffen moeten worden dit ook zullen melden. Niet hopen dat het meevalt maar direct de impact op het resultaat melden inclusief eventueel te nemen maatregelen. Zo kan  het project management tijdig ingrijpen of reserveringen doen.

Onze teams zijn getraind en alert op verbeteringen en “verborgen” kosten. Onze medewerkers zijn niet per definitie “boekhouders” en “papierentijgers”. Wij begeven ons graag buiten in het werk om “te voelen en te ruiken” hoe het met het project gaat. Worden alle afwijkingen gemeld, is de uit het veld gerapporteerde voortgang wel of niet verontrustend, is iedereen wel efficiënt aan het werk. Wij durven vragen te stellen als “waarom doen we het zo?” “Waarom verteld de voorman dat hij niet verder kan omdat zijn materiaal er niet is?” “Wie heeft de focus op de onderaannemers?”. Niet omdat we het beter kunnen, nee zeker niet! Maar het heeft hoe dan ook consequenties op het resultaat.

Comments are closed.