Claim management

Claim management

Inventory

Structure complex files

Agreement

Ieder project kent zijn wijzigingen. Wijzigingen in tijd, beschikbaarheid van materialen, wijziging van werkvolgorde, oplijnen van extra resources, etc etc.
Maar wat is nu de financiële impact van deze wijzigingen?

  • Hoeveel neemt de efficiency af als u in ploegen moet gaan werken? Of in overtime?
  • Wat zijn de kosten als er plotseling wijzigingen ontstaan? door meerwerk of minderwerk?
  • Wat is de financiële consequentie als en deel van het werk wegvalt?
  • Of juist als de scope sterk toeneemt?
  • Wat als het project van een “kosten gedreven” project switcht naar een “tijdgedreven” project?
  • Als onderaannemers niet de kwaliteit leveren die u van hen vraagt?

Vaak worden discussies over de consequenties van dit soort interventies vooruit geschoven. Vaak wordt er gekozen voor “Eerst het werk op tijd opleveren gaan we dan wel om de tafel”. En achteraf is het moeilijk om een objectief feitenrelaas op te stellen en deze dan ook nog te kwantificeren. Om te berekenen wat de kosten zijn die toegewezen kunnen worden aan de ontstane situaties. Vaak komt daar dan ook nog een stevige discussie over de schuldvraag om de hoek.

Wij worden regelmatig ingeschakeld om vooraf of achteraf een calculatie te maken met de (geschatte) kosten die ontstaan zijn. Met behulp van ons onafhankelijke rapport kunnen partijen om de tafel om in goed overleg deze kosten te verdelen. De relatie blijft goed en werkbaar en bied ruimte voor de toekomstige samenwerkingen.

Want het is beter in goed overleg een settlement te bereiken dan elkaar “de tent uit te vechten”.