Diensten

Trésviri bij RTL Z

Cost Engineering​

Een goede managementrapportage is belangrijk voor ieder project. Hoe eerder je inzicht hebt in het uiteindelijke resultaat, des te sneller kun je corrigerende maatregelen nemen. >>>> Lees meer

Kostprijs calculaties​

Op basis van MTO of gedetailleerde tekeningen begroten wij de kostprijs van een project. Ook verzorgen wij de aanvraagpakketten voor leveranciers en onderaannemers. >>>> Lees meer

Cost- en project control​

Vanaf de start van een project maken wij de projectkosten inzichtelijk. Waar nodig geven wij advies om overschrijdingen te voorkomen en het resultaat te verbeteren. >>>> Lees meer

Claim management

Wij begeleiden claimtrajecten van het inzichtelijk maken van de claim, het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de claimsituatie tot het voorkomen dat er een juridisch traject ontstaat. >>>> Lees meer

Inkoop
management

Wij maken gebruik van een speciale inkoopscan waardoor je snel inzicht krijgt in de effectiviteit van jouw inkoopafdeling. >>>> Lees meer

Cost Engineering

Cost Control bestaat uit het beheersen van kosten van een project of onderhoudswerkzaamheden. Vanuit onze filosofie verzorgen wij cost control vanaf de start van een opdracht tot de oplevering.

Inzicht van kosten

Nauwkeurige en correcte kosteninzichten worden verstrekt voor de volledige projectcyclus.
Correct informatie
Nauwkeurige prognoses en correcte informatie zijn op elk gewenst moment 
beschikbaar.
 
Juiste beslissingen
 
Met kostenanalyse hebben belanghebbenden informatie om de juiste beslissingen te nemen:
 • Is er een reëel budget?
 • Worden budgetoverschrijdingen verwacht?
 • Staat het geprognosticeerde resultaat onder druk?
 • Zijn er wijzigingen te verwachten in uitvoeringswijze?
Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van vele factoren. Factoren die niet altijd te voorspellen of te voorzien zijn en waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Bij Tresviri vinden we dat we alle aspecten meegewogen moeten worden.

Zo is er dikwijls discussie over meer- minderwerk.

Een volledige en gedetailleerde omschrijving van het uit te voeren werk is dus essentieel.

Tresviri controleert desgewenst de werkomschrijving en zorgt in het vroegste stadium voor de noodzakelijke aanpassingen.

Onze teams zijn getraind en alert op verbeteringen en “verborgen” kosten. Onze medewerkers zijn niet per definitie “boekhouders” en “papierentijgers”. Wij begeven ons graag buiten in het werk om “te voelen en te ruiken” hoe het met het project gaat.

 • Worden alle afwijkingen gemeld
 • Is de uit het veld gerapporteerde voortgang wel of niet verontrustend
 • Is iedereen wel efficiënt aan het werk
 • Zijn er mogelijk claims te verwachten
 • Is al het meer en minderwerk in beeld
 • Worden alle werkzaamheden wel volgens contract in rekening gebracht
 

Kostprijs calculaties

Snel een calculatie van uw mechanical en piping pakket?

Geen probleem!

De professionals van Trésviri Cost Engineering Solutions kunnen op basis van een MTO al een accurate begroting maken. Er zijn iso’s beschikbaar? Daarmee kunnen wij een gedetailleerde calculatie maken waarbij er onderscheid gemaakt wordt in verschillende materiaal specificaties, schilderspecificaties en dergelijke.

U krijgt (als u dat wenst) een calculatie met een MTO waarmee u zelf analyses kunt maken en eventuele uw materiaalaanvragen kunt uitzetten.

 

 

 

 

 

 

 

Cost & project control

 
 
 
 
 

Claimmanagement

Ieder project kent zijn wijzigingen. Wijzigingen in tijd, beschikbaarheid van materialen, wijziging van werkvolgorde, oplijnen van extra resources, etc etc.

Maar wat is nu de financiële impact van deze wijzigingen?

 • Hoeveel neemt de efficiency af als u in ploegen moet gaan werken? Of in overtime?
 • Wat zijn de kosten als er plotseling wijzigingen ontstaan? door meerwerk of minderwerk?
 • Wat is de financiële consequentie als en deel van het werk wegvalt?
 • Of juist als de scope sterk toeneemt?
 • Wat als het project van een “kosten gedreven” project switcht naar een “tijdgedreven” project?
 • Als onderaannemers niet de kwaliteit leveren die u van hen vraagt?
Vaak worden discussies over de consequenties van dit soort interventies vooruit geschoven. Vaak wordt er gekozen voor “Eerst het werk op tijd opleveren gaan we dan wel om de tafel”. En achteraf is het moeilijk om een objectief feitenrelaas op te stellen en deze dan ook nog te kwantificeren. Om te berekenen wat de kosten zijn die toegewezen kunnen worden aan de ontstane situaties. Vaak komt daar dan ook nog een stevige discussie over de schuldvraag om de hoek.

Wij worden regelmatig ingeschakeld om vooraf of achteraf een calculatie te maken met de (geschatte) kosten die ontstaan zijn. Met behulp van ons onafhankelijke rapport kunnen partijen om de tafel om in goed overleg deze kosten te verdelen. De relatie blijft goed en werkbaar en bied ruimte voor de toekomstige samenwerkingen.

Want het is beter in goed overleg een settlement te bereiken dan elkaar “de tent uit te vechten”.

 

 

 

 

U behartigd als curator een technisch faillissement?

Dan kent u de problematiek van “de stand van het werk” of de rechtmatigheid van een vordering of tegenvordering.

Wij hebben kennis van de technische werkomgeving en kunnen u een beoordeling maken of uw vorderingen of de tegenvorderingen van andere partijen rechtmatig zijn.

We doen dan onderzoek naar:

 • Zijn de contracten beschikbaar
 • Zijn de werkzaamheden opgeleverd
 • Zijn de opleverdocumenten aanwezig
 • Zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot deel opleveringen
 • Zijn er garantie aanspraken
 • Zijn er planningen aanwezig, voortgangsrapporten
 • Is er een standopname van het werk gemaakt en is die bevestigd door alle partijen
 • Indien mogelijk calculeren wij de waarde van de tot faillissementsdatum uitgevoerde werkzaamheden

Intelligente Software

Veel communicatie vind tegenwoordig digitaal plaats. Afspraken, brieven, meldingen van meer en minderwerk, klachten over voortgang of kwaliteit van het werk. Een eenvoudig project kent al gauw enkele GB’s tot TB’s aan data. Handmatig door alle mail en documenten zoeken is tijdrovend en u hebt een grote kans informatie te missen.

Met behulp van intelligente software kunnen wij u ondersteunen om de cruciale communicatie “boven water” te krijgen.

Gaat uw opdrachtnemer failliet en is het werk nog niet af?

Ook dan kunnen wij u helpen om zoveel mogelijk schade te beperken. Wij kunnen u helpen om de stand van het werk te bepalen, indien gewenst samen met u en de curator.

Of u leidt schade door het faillissement, ook dan is het zaak te zorgen voor een “waterdichte” onderbouwing. Wij kunnen u helpen uw schade te berekenen, te onderbouwen én te presenteren.

Interesse? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!

Inkoop management

Ieder (project) organisatie heeft te maken met inkoop. De inkoopafdeling heeft een enorme invloed op de kosten maar kan u ook een boel kosten besparen. Daarom is het goed om uw inkoopprocessen regelmatig tegen het licht te houden.

 

Tresviri heeft daarvoor de Inkoopscan ontwikkeld die u snel inzage geeft in de effectiviteit van uw inkoop afdeling.