TRESVIRI

FAQ

vanuit een onafhankelijk perspectief

FAQ

Antwoorden op veelgestelde vragen over onze diensverlening.

Wij houden van eenvoud

Veel gestelde vragen

Wat verstaan we onder cost engineering?

Cost engineering is het beheersen van de kosten van jouw project of onderhoudswerkzaamheden. Wij kunnen je daarbij helpen vanaf de start tot de oplevering van een opdracht.

Wat is het verschil tussen cost control en cost management?

Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt. Heel simpel gezegd is cost control het controleren van de gebudgetteerde en de daadwerkelijke kosten. Bij cost management gaat dit verder. Dan spreek je echt over alle activiteiten die bij een project aan bod komen. Denk aan planning, begroting, budget, financiën en projectbeheersing.

Concluderend kun je zeggen cost control wordt mede bepaald door en goed cost management.

Wat zijn de voordelen van project control?

Omdat veel factoren van invloed zijn op een bepaald project, kan het moeilijk zijn om je vats te houden aan je allereerste projectplan. Voordelen van een duidelijke project controle zijn:

 • Laag houden van de totale projectkosten door effectieve besluitvorming
  (belangrijk is hierbij op KPI’s op te stellen)
 • Verhoogd de voorspelbaarheid van de kosten en deadlines
 • Betere inzichten in de financiële gezondheid van jouw project in alle fases
 • Voorkomt uitstel van resultaten
 • Hogere marges
 • Vergroot jouw resultatengaranties
 • Verhoogd jouw werknemerstevredenheidsgevoel
 • Concurrentievoordeel tov projectteams met die dit niet doen.

Wat is claim management?

Ook wel claims management in het Nederlands. Dit zijn alle activiteiten die Tresviri voor jou doet als je schade hebt geleden. Denk daarbij aan:

 • Intake van de schademelding
 • Wat is jouw schadedekking?
 • Verzamelen van alle benodigde stukken voor jouw claim
 • Aansprakelijkheid bepalen indien er meerdere partijen bij betrokken zijn.
 • Bedrag van de schade bepalen en evt. een schade-expert aanstellen
 • Regelen schadeherstel
 • Complete rapportage omtrent de schade
 • Controle op verzekeringsfraude

Wat is Ares Prism?

ARES PRISM is een software pakket dat wereldwijd wordt gebruikt voor projecten. Tresviri is vertegenwoordiger voor ARES PRISM.

Tresviri is vertegenwoordiger voor Ares PRISM in Nederland, België en Duitsland.

Wat is PRIQS?

Project Registration Information and Quality System of kortweg PRIQS is een pakket voor de beheersing van de juiste kwaliteitsinformatie op het gebied van Quality Control/Quality Assurance. Bij het gebruik van PRIQS ligt altijd de juiste informatie klaar voor de uitvoering, planning en inspectie afdeling. PRIQS geeft actief aan welke informatie en/of keuringen nog ontbreekt.

PRIQS wordt binnen Tresviri gebruikt op projecten. 

Beschikken jullie over specialisten die mij kunnen helpen bij de implementatie van Ares Prism?

Ons team bestaat uit specialisten op het vlak van PRISM software. Je kunt bij hen terecht voor al jouw vragen.

Wat is project control?

Project control is het inzicht krijgen en monitoren van een project om daar vervolgens een duidelijk inzicht in te krijgen. Het wordt ook wel projectbeheersing genoemd, namelijk het meten van de prestaties tov het allereerste projectplan. Je bent van begin tot eind bezig om een project in goede banen te leiden.

Wat is inkoopmanagement

Jouw inkoopafdeling heeft een enorme invloed op de kosten, zowel positief als negatief. Ze kunnen je geld kosten, maar ook geld opleveren. Alle inkopen van jouw organisatie moeten inzichtelijk gemaakt worden. Dit om optimaal bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. Daarom is het goed om uw inkoopprocessen regelmatig tegen het licht te houden. Tresviri heeft daarvoor de Inkoopscan ontwikkeld. Deze scan biedt jou snel inzage in de effectiviteit van jouw inkoopafdeling.

Waarom is inkoopmanagement software van belang?

Inkoopmanagement is eigenlijk het zo voordelig mogelijk inkopen van jouw producten of materialen. Heb je dit nog niet geautomatiseerd? Dan ben je iedere keer met een tijdrovende klus bezig. Een specifiek inkoopmanagement softwarepakket biedt jou veel voordelen.

 • Inkopen met maar één druk op de knop
 • Je bent nooit meer te laat met jouw inkoop
 • Je doet inkopen vanuit data, niet vanuit gevoel
 • Duidelijk overzicht wat je wanneer en hoeveel moet inkopen
 • Verlaging van de werkdruk
 • Inzicht in voorspellingen van de vraag
 • Je voorkomt een overkill aan voorraad

Je krijgt met een goed softwarepakket beter grip op jouw inkoopproces en de bijbehorende kosten.