Piping en Mechanical Calculaties

Snel een calculatie van uw mechanical en piping pakket? Geen probleem! De professionals van Trésviri Cost Engineering Solutions kunnen op basis van een MTO al een accurate begroting maken. Er zijn iso’s beschikbaar? Daarmee kunnen wij een gedetailleerde calculatie maken waarbij er onderscheid gemaakt wordt in verschillende materiaal specificaties, schilderspecificaties en dergelijke. U krijgt (als u dat wenst) een calculatie met een MTO waarmee u zelf analyses kunt maken en eventuele uw materiaalaanvragen kunt uitzetten.

Cost Control

Op ieder project dient er een goede management rapportage plaats te vinden. Welke kant zal het opgaan met het (financiële) resultaat? Zullen er overschrijdingen plaatsvinden, of zal het vooraf bepaalde resultaat gehaald worden? Hoe eerder er inzicht is in het uiteindelijke resultaat des te eerder kunnen er (indien nodig) corrigerende maatregelen getroffen worden. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van vele factoren. Factoren die niet altijd te voorspellen of te voorzien zijn en waarvan de impact op het resultaat niet altijd duidelijk is.

Claim beheer

Ieder project kent zijn wijzigingen. Wijzigingen in tijd, beschikbaarheid van materialen, wijziging van werkvolgorde, oplijnen van extra resources, etc etc. Maar wat is nu de financiële impact van deze wijzigingen? Hoeveel neemt de efficiency af als u in ploegen moet gaan werken? Of in overtime? Wat zijn de kosten als er plotseling wijzigingen ontstaan? Door meerwerk of minderwerk? Wat is de financiële consequentie als en deel van het werk bij en derde partij wordt neergelegd? Of juist als de scope sterk toeneemt?