TRESVIRI

Cost Engineering

vanuit een onafhankelijk perspectief

Cost Engineering

“Wat levert het op en wat gaat het kosten?” is de eerste vraag als er over het opstarten van een project wordt gesproken.

Cost engineering is gespecialiseerd in de vraag:
“Wat gaat het kosten?".

Er zijn een aantal disciplines binnen cost engineering. Deze zijn estimating, cost control, change management, risico management, en investeringsanalyse.

Beheersen van de kosten tot aan het einde van het project

Estimating

Op een vooraf vastgestelde manier worden op basis van de beschikbare informatie de kosten van een project bepaald. Er zijn een aantal zaken die de nauwkeurigheid van het estimate bepalen.

  • Kwaliteit van de beschikbare informatie
  • Gekozen werkmethode
  • Kwaliteit van de Cost Engineer

Tresviri maakt altijd een bottom-up estimate. We gebruiken de details om van onderaf een estimate op te bouwen. Daarbij komt dat we zachte factoren meenemen, die impact hebben op de kosten van het project, maar niet altijd in de technische specificatie zijn. Ook deze kosten inzichtelijk gemaakt.

Cost Control

In de voorbereiding en uitvoering van een project loopt het vaak anders dan vooraf ingeschat. Cost Control signaleert tijdig als er financiële afwijkingen verwacht worden en geeft het projectteam tijdig de relevante informatie door om de juiste beslissingen te nemen. Cost Control heeft contact met planning, uitvoerders, werkvoorbereiding, het projectteam en de afdeling finance om de juiste informatie te verzamelen.

Change management

Een taak van Cost Control is het beheren van de wijzigingen die gedurende het project plaatsvinden. De wijzigingen worden gecontroleerd naar aanleiding van het contract, de impact op planning en kosten.  Ook mogelijke inefficiënties en risico’s worden meegenomen. De cost engineer adviseert het projectteam over de acceptatie van de wijzigingen.

Risico management

De grootste risico’s in een project zijn risico’s die niet bekend zijn. Daarom wordt binnen cost engineering actief naar mogelijke risico’s gezocht. De informatie wordt uit de gehele organisatie gehaald. De risico’s worden bijgehouden in een risico register. Hierin wordt de impact op planning en kosten bijgehouden, maar ook de kans dat dit risico plaatsvindt. Op basis hiervan wordt bepaald hoe een risico wordt gemitigeerd.

Investeringsanalyse

De kernvraag: “Wat gaat levert het op en wat gaat het kosten?” wordt bepaald in de investeringsanalyse. Dit is een taak die uitgevoerd kan worden door de cost engineer. De investeringsanalyse is een samenwerking tussen commercie, techniek en cost engineering. Commercie bepaalt wat het oplevert en cost engineering bepaalt wat het kost. In een investeringsvoorstel worden meerdere scenario’s uitgewerkt. De cost engineer stelt de diverse scenario’s overzichtelijk op.

contact

Wilt u meer weten over hoe Tresviri kan bijdragen aan de transparantie en voorspelbaarheid van het project? Of inzichtelijk maken van de onderhoudskosten? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Trésviri staat geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder 62508741, VAT nr. NL854845719B01.

Copyright © 2021 Tresviri

Trésviri staat geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder 62508741, VAT nr. NL854845719B01.

Copyright © Tresviri 2021

Updated 2024