TRESVIRI

VIA 2021 softwareontwikkeling

Tresviri Cost Engineering Solutions heeft dankzij SNN en de Europese Unie de kans gekregen om een lean werkvoorbereidingssysteem voor de industrie te ontwikkelen.

Binnen de industriële projecten is er geen lean werkvoorbereidingssysteem dat alle stappen van het werkvoorbereidingsproces beheerst en digitaliseert.

Tresviri Cost Engineering Solutions gaat een nieuw systeem ontwikkelen dat alle stappen van de technische werkvoorbereiding beheert en zoveel mogelijk digitaliseert. Van het maken van een materiaaluittrek, het opstellen van werkpakketten, het koppelen van kwaliteitsdocumenten, het beheren van tekening revisies. Maar ook het digitaal ondertekenen van opleverdocumentatie door keuringsinstanties zoals een NOBO (Loyds) of kwaliteitsdiensten. De nieuwe applicatie zal web accessible zijn. Schaalbaar en een grote hoeveelheid gebruikers en documenten kunnen beheren.

Het pakket (PRIQS– Project Registration, Inspection and Quality System) is interessant voor de kleine tot middelgrote industriële dienstverleners.  De meeste spelers in de markt hebben hiervoor geen systeem maar werken met een verzameling van losse spreadsheets of documenten. Tresviri Cost Engineering gaat dit nieuwe systeem ontwikkelen en aanbieden aan de marktpartijen. Ook zal Tresviri Cost Engineering Solutions de daarbij behorende implementatie, de training en de support verzorgen. Met de te ontwikkelen applicatie kunnen onze klanten sneller en efficiënter werken. Het voorkomt dat er menselijke fouten ontstaan doordat nieuwe revisies van tekeningen niet tijdig worden toegevoegd aan werkpakketten maar ook dat leidingsystemen met een hoog risico in gebruik worden genomen zonder dat er is voldaan aan de vereiste keuringen en testen.

De bovengenoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Klik op onderstaand logo om de PDF te bekijken.