Cost engineering

Cost Engineering

Cost Control bestaat uit het beheersen van kosten van een project of onderhoudswerkzaamheden. Vanuit onze filosofie verzorgen wij cost control vanaf de start van een opdracht tot de oplevering.

Unit rates

Inzicht van kosten

Nauwkeuringe en correcte kosteninzichten worden verstrekt voor de volledige projectcyclus.
Correct informatie
Nauwkeurige prognoses en correcte informatie zijn op elk gewenst moment beschikbaar.

 

 

 

 

 

 
 •  
 
Juiste beslissingen
 
Met kostenanalyse hebben belanghebbenden informatie om de juiste beslissingen te nemen:
 • Is er een reëel budget?
 •  Worden budgetoverschrijdingen verwacht?
 • Staat het geprognosticeerde resultaat onder druk?
 •  Zijn er wijzigingen te verwachten i uitvoeringswijze?

Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van vele factoren. Factoren die niet altijd te voorspellen of te voorzien zijn en waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Bij Tresviri vinden we dat we alle aspecten meegewogen moeten worden.

Zo is er dikwijls discussie over meer- minderwerk.

Een volledige en gedetailleerde omschrijving van het uit te voeren werk is dus essentieel.

Tresviri controleert desgewenst de werkomschrijving en zorgt in het vroegste stadium voor de noodzakelijke aanpassingen.

Onze teams zijn getraind en alert op verbeteringen en “verborgen” kosten. Onze medewerkers zijn niet per definitie “boekhouders” en “papierentijgers”. Wij begeven ons graag buiten in het werk om “te voelen en te ruiken” hoe het met het project gaat.

 • Worden alle afwijkingen gemeld
 • Is de uit het veld gerapporteerde voortgang wel of niet verontrustend
 • Is iedereen wel efficiënt aan het werk
 • Zijn er mogelijk claims te verwachten
 • Is al het meer en minderwerk in beeld
 • Worden alle werkzaamheden wel volgens contract in rekening gebracht