TRESVIRI

Efficientie

Efficientie

Data collection

Analysis

Improvement

HOTT (Hands on Tool Time) metingen geven u inzicht in de efficiency op de werkvloer. Waar lopen uw directe medewerkers tegenaan?

Wat zijn de oorzaken dat uw medewerkers onvoldoende productief zijn?

  • Zijn dat werkvergunningen die te laat worden uitgegeven?
  • Een onvolledige werkinstructie?
  • Systemen die niet vrijgegeven worden?
  • Materialen die niet aanwezig zijn?
  • Steigers die niet effectief gebouwd zijn?
  • Samenstelling van uw ploegen waardoor men op elkaar moet wachten?
  • Taalbarrières die de communicatie verslechteren?
  •  Onderaannemers die niet goed worden aangestuurd?
  • Is er onvoldoende discipline en neemt men teveel rust en pauze?
  • Is de logistiek van mens, materiaal en materieel niet goed georganiseerd?

Wij meten graag tijdens de uitvoering van uw project wat de effectieve tijd is die uw medewerkers gebruiken voor het uitvoeren van hun taak. Waardoor ontstaan deze wachttijden.

Wij rapporteren u de oorzaken, de gevolgen en nemen de verbeterpunten met u door.

Want er is al een schrijnend tekort aan vakmensen. Laat de beschikbare vakmensen dan ook zoveel mogelijk efficiënt hun werk doen!