TRESVIRI

Project Controls in alle projectfasen

  • PRISM projectcontrols software is er voor de gehele cyclus van het project, van project initiatie (het opzetten van kosten en planningsdata in PRISM) tot de project close out.
  • Project Planning: PRISM integreert de scope of work van het project, de planning en de budgetten en/of calculaties. De budgetten en planning van het project worden bij de initiatie bepaald. Vervolgens wordt deze informatie verzameld waardoor er inzicht wordt verkregen in de doorlooptijden en kosten van de verschillende taken.
  • Project Cost & Schedule status tijdens de uitvoering van projecten: de PRISM-projectcontrols software geeft een overzicht van de kosten van het project en planningsdata om de control accounts te beheren. Deze projectdata wordt gefaseerd in de projectkalender weergegeven en met deze baseline van jouw project kunt je de voortgang en prestaties van het project meten.
  • Project Cost & Schedule Forecasts: Vanaf deze baseline kan PRISM de forecast van de Estimate To Complete (ETC) en de Estimate At Completion (EAC) voorspellen. Het op de juiste basis forecasten van tijd en geld van het project helpt om het projectafwijkingen en verassingen te minimaliseren.
  • Project Cost & Planning Recovery: In vrijwel elk project ontstaan afwijkingen in tijd en geld ten opzichte van de originele planningen en budgetten. Hoewel elk project ermee te maken heeft voelen deze kosten en planning wijzigingen altijd onverwacht, maar ze gebeuren. Prism project controls software maakt het makkelijker voor projectmanagers om recoveryplannen te ontwikkelen wanneer deze projectwijzigingen plaatsvinden. Hiermee kan scope groei voorkomen worden.

Doordat alle kosten- en planningsgegevens van het project binnen PRISM beschikbaar zijn, helpt PRISM om projecten weer op de rails te krijgen. En zover mogelijk, op tijd en binnen budget.

PRISM communiceert probleemloos met Primavera en andere Planningssoftware, maar ook met SAP en veel andere ERP systemen.