TRESVIRI

Failliet en dan??

Een objectieve vaststelling van het percentage-gereed van het onderhanden werk is essentieel bij een (dreigend) faillissement. Want of u nu te maken hebt als opdrachtgever, onderaannemer of als curator met een faillissement… Vraag blijft altijd “wat kan ik vorderen?”

Wij van Trésviri Cost Engineering Solutions staan u graag terzijde indien u verwikkeld bent in een procedure van vordering of tegenvordering. Onze Cost Engineers bepalen feilloos de stand van het werk.

Hiermee leveren wij onder andere toegevoegde waarde bij de vereffening van een onderneming.

Met onze achtergrond zijn wij in staat objectieve data te genereren in het geval van (dreigend) faillissement.

Wij leveren onze kennis, mensen en middelen ook om te komen tot een crediteurenakkoord.

Wij hebben ruime ervaring in de volgende markten:

Chemie – Olie en Gas – Food en Pharma – Mijnbouw – Infratechniek en Scheepsbouw.

Wenst u meer informatie of een gesprek? Dan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.