TRESVIRI

Tresviri goes Den Haag – is de nieuwe ZZP-wet het einde van de ZZPer?

Afgelopen dinsdag is @tresviri naar Den Haag geweest om deel te nemen aan de paneldiscussie over de nieuwe “ZZP-wet” via @ONL.  Het was een enerverende discussie die we graag delen met onze mede-ondernemers.

Deze discussie is georganiseerd door de minister om terugkoppeling te krijgen uit de praktijk. Het verslag van de paneldiscussie wordt bijgevoegd bij het wetsvoorstel dat naar de 2e kamer gaat.

Vervanging wet DBA

De wet is ter vervanging van de wet DBA en de minister heeft haast, omdat per 1 december de wet arbeidsmarkt in balans ingaat. De nieuwe wet bestaat uit 2 delen. Het eerste is het “minimum tarief” en de tweede is de “zelfstandigenverklaring”. Beide worden op hoofdlijnen toegelicht, met daarbij een kort overzicht van de gevolgen.

De emoties in de paneldiscussie liepen hoog op. Uitspraken als “Heb je wel eens met een ondernemer gesproken?”, “Weer een klap voor de cultuursector”, “pfff, dus de belastingdienst moet dit gaan controleren?” waren niet van de lucht. Als Tresviri kunnen we hier ons achter scharen. Deze wet maakt het voor hééél veel ZZP-ers onmogelijk om te werken.

Voor de belastingdienst is het ook onmogelijk om de naleving van de wet te controleren. Dit terwijl de boetes op overtredingen exceptioneel hoog zijn. Met de toeslagenaffaire in het achterhoofd vreest iedereen voor willekeur en bewust foutieve beslissingen. Met deze nieuwe wet worden ZZP-ers opgezadeld met hoge administatieve lasten en afhakende opdrachtgevers. Invoering is niet het einde van de ZZP-er, maar ZZP-ers gaan het hier wel erg moeilijk mee krijgen.

Wat zijn de gevolgen van de wet

Uitgangspunt blijft dat er eerst wordt getoetst of je daadwerkelijk ondernemer bent. Daarna zijn pas deze wetsvoorstellen van toepassing.

Minimumtarief

Het minimum tarief is vastgesteld op 16 euro per uur. Dit komt overeen met bijstandsniveau met een opslag voor leegloop, verzekeringen en pensioen.

  • De administratieve last:

Alle zelfstandige professionals moeten aantonen dat ze aan het minimumtarief voldoen, dus ook als je 60 euro per uur factureert. Dit betekent dat er voor de start van een opdracht een open calculatie moet worden ingediend bij de opdrachtgever. Vervolgens moet deze calculatie maandelijks worden geüpdate met de werkelijke kosten. Dit is heel veel werk, afgezien nog van de kennis die je nodig hebt om dit uit te voeren.

  • De concurrentie vervalsing:

Door aan je opdrachtgevers een open calculaties op te geven, geef je dus ook je verdien model prijs. Materiaal kosten en calculaties voor aangenomen werk moeten worden gedeeld met de opdrachtgevers.

  • Het minimum tarief:

Dit minimum tarief is extreem laag. Waar dit vandaan komt is echt niet te begrijpen. SzW gaat deze calculatie delen in het eindverslag.

Zelfstandigenverklaring

De zelfstandigen verklaring is voor alle zelfstandige professionals die meer verdienen dan 75 euro per uur. Met deze verklaring wordt de opdrachtgever gevrijwaard van alle risico’s op werkgeverschap. Het ministerie kan overigens geen antwoord geven op de vraag welk probleem deze zelfstandigenverklaring oplost.

  • Klasseverschil

Er komen 2 klasses ZZPers. Degene met een zelfstandigenverklaring en degene zonder een zelfstandigen verklaring. Het enige onderscheid in deze is het tarief. Het ministerie geeft toe dat dit tarief willekeurig is gekozen.

  • Einde na 1 jaar:

Na 1 jaar kan de zelfstandigenverklaring niet worden verlengd. Als je dus meerdere opdrachtgevers hebt gedurende langere tijd of langdurige projecten hebt, dan is de zelfstandigenverklaring alleen tot last.

Voor opdrachtgevers zal het een afweging worden of het risico van het niet hebben van een zelfstandigenverklaring opweegt tegen de continuiteit.

  • Tarief lager dan 75 euro:

Als het tarief lager is dan 75 euro dan loopt de opdrachtgever altijd risico op werkgeverschap. Om dit te ondervangen moeten er door opdrachtgever en zelfstandig professional een administratie bijgehouden worden met open calculaties en nacalculaties. Deze dienen maandelijks te worden opgegeven en geadministreerd.

Alle ZZPers moeten een complete open administratie naar hun opdrachtgevers gaan voeren. Je inkoop van materiaal, kosten van je software en materiaal, kosten van het werk dat je aan anderen uitbesteed. Een open begroting van de zelfstandige timmerman, de zelfstandig muzikant en de zelfstandige cost engineer en de daarbij behorende nacalculatie wordt een administratieve nachtmerie. Ook langlopende projecten zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer gegund worden aan zelfstandig professionals. Overheid en vakbonden moeten begrijpen dat het niet meer zo wordt als het was….

Wat kan er nog aan worden gedaan

De minister is vastbesloten om deze wet er doorheen te drukken, ondanks de onwerkbare situatie die dit creëert. De ZZP-er vind vast een weg om er mee om te gaan, maar de belastingdienst krijgt er weer een complexe taak bij.

Op dit moment kunnen we geen actie meer ondernemen.  Er zijn diverse consultaties geweest, waar Tresviri deel van uit heeft gemaakt, die mee gaan naar de commissie regeldruk, Raad van State en Tweede kamer.  De houding van de minister voorspeld niet veel goeds, maar laten we hopen op wat gezond verstand bij onze vertegenwoordigers in Den Haag.

Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.