TRESVIRI

Uitbesteden van uw WTB calculatie – risico of remedie?

Uitbesteden van uw WTB calculatie – risico of remedie?

Soms liggen er te veel aanvragen op uw calculatie afdeling. Zoveel, dat er geen capaciteit

komen er geen offertes uit de pijlijn?

is om een goede calculatie te kunnen maken. Elke aanvraag is een kans, en door capaciteitsgebrek moet u dan kansen laten liggen.

Dat kan anders!

U kunt uw calculatie ook uitbesteden aan Tresviri Cost Engineering Solutions.

Het risico is dan –niet aan kunnen bieden met eigen capaciteit en aldus een gemiste kans

De remedie is dan –aanbieden door calculatie uit te besteden aan Tresviri-

Tresviri maakt uw calculatie op een open en transparante wijze waarbij we de juiste normen en tarieven hanteren. Wij leveren maatwerk, zodanig, dat u in Excel eenvoudig aanpassingen kunt doen.

Onze remedie

U stuurt ons uw aanvraag, geeft uw eisen aan en wij doen u -binnen 24 uur- een voorstel op basis van vaste prijs of op basis van gewerkte uren. Uiteraard hanteren wij standaard een NDA.

Afhankelijk van uw eisen maken we een calculatie tot op detail niveau. Zodoende kunt u zelf doorsneden maken zoals bijvoorbeeld, per isometric, per tekening, per leidingnummer, per pipespec, per installatiedeel, per area etc.

Wij leveren onze calculaties (desgewenst van A tot Z) inclusief een calculatierapport. Hierin beschrijven wij alle stappen welke wij hebben genomen om tot een prijs te komen. Hieruit is tevens een risicoanalyse te destilleren.

U blijft in control

Met onze werkwijze zorgen wij ervoor dat u ten alle tijde “in control” blijft.

Het resultaat

Doordat wij altijd tijdig een calculatie aanleveren kunt u iedere aanvraag aanbieden. Het haalt de druk van uw calculatie afdeling. En als u dat wenst beperken we ons tot het maken van een uittrek en voegt u zelf de normen en materiaalprijzen toe. Daarmee krijgt uw calculatie afdeling lucht en kunnen de juiste beslissingen genomen worden. 

Plan van aanpak

Iedere aanvraag vraagt om een eigen plan van aanpak.  Tijdens een kennismakingsgesprek lichten wij graag onze werkmethode toe.

Daarmee is uitbesteden van uw calculatie, de remedie voor een goed gevulde orderportefeuille.