TRESVIRI

Claim management

Claim management

Ieder project kent zijn wijzigingen. Wijzigingen in tijd, beschikbaarheid van materialen, wijziging van werkvolgorde, oplijnen van extra resources, etc etc.

Maar wat is nu de financiële impact van deze wijzigingen?

 • Hoeveel neemt de efficiency af als u in ploegen moet gaan werken? Of in overtime?
 • Wat zijn de kosten als er plotseling wijzigingen ontstaan? door meerwerk of minderwerk?
 • Wat is de financiële consequentie als en deel van het werk wegvalt?
 • Of juist als de scope sterk toeneemt?
 • Wat als het project van een “kosten gedreven” project switcht naar een “tijdgedreven” project?
 • Als onderaannemers niet de kwaliteit leveren die u van hen vraagt?

Vaak worden discussies over de consequenties van dit soort interventies vooruit geschoven. Vaak wordt er gekozen voor “Eerst het werk op tijd opleveren gaan we dan wel om de tafel”. En achteraf is het moeilijk om een objectief feitenrelaas op te stellen en deze dan ook nog te kwantificeren. Om te berekenen wat de kosten zijn die toegewezen kunnen worden aan de ontstane situaties. Vaak komt daar dan ook nog een stevige discussie over de schuldvraag om de hoek.

Wij worden regelmatig ingeschakeld om vooraf of achteraf een calculatie te maken met de (geschatte) kosten die ontstaan zijn. Met behulp van ons onafhankelijke rapport kunnen partijen om de tafel om in goed overleg deze kosten te verdelen. De relatie blijft goed en werkbaar en bied ruimte voor de toekomstige samenwerkingen.

Want het is beter in goed overleg een settlement te bereiken dan elkaar “de tent uit te vechten”.

U behartigd als curator een technisch faillissement?

Dan kent u de problematiek van “de stand van het werk” of de rechtmatigheid van een vordering of tegenvordering.

Wij hebben kennis van de technische werkomgeving en kunnen u een beoordeling maken of uw vorderingen of de tegenvorderingen van andere partijen rechtmatig zijn.

We doen dan onderzoek naar:

 • Zijn de contracten beschikbaar
 • Zijn de werkzaamheden opgeleverd
 • Zijn de opleverdocumenten aanwezig
 • Zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot deel opleveringen
 • Zijn er garantie aanspraken
 • Zijn er planningen aanwezig, voortgangsrapporten
 • Is er een standopname van het werk gemaakt en is die bevestigd door alle partijen
 • Indien mogelijk calculeren wij de waarde van de tot faillissementsdatum uitgevoerde werkzaamheden

Intelligente Software

Veel communicatie vind tegenwoordig digitaal plaats. Afspraken, brieven, meldingen van meer en minderwerk, klachten over voortgang of kwaliteit van het werk. Een eenvoudig project kent al gauw enkele GB’s tot TB’s aan data. Handmatig door alle mail en documenten zoeken is tijdrovend en u hebt een grote kans informatie te missen.

Met behulp van intelligente software kunnen wij u ondersteunen om de cruciale communicatie “boven water” te krijgen.

Gaat uw opdrachtnemer failliet en is het werk nog niet af?

Ook dan kunnen wij u helpen om zoveel mogelijk schade te beperken. Wij kunnen u helpen om de stand van het werk te bepalen, indien gewenst samen met u en de curator.

Of u leidt schade door het faillissement, ook dan is het zaak te zorgen voor een “waterdichte” onderbouwing. Wij kunnen u helpen uw schade te berekenen, te onderbouwen én te presenteren.

Interesse? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!