TRESVIRI

Circulariteit

Circulariteit is een noodzaak

Circulariteit

Noodzaak? Jazeker!

 Om de leefbaarheid van de aarde te behouden en de uitputting van de aarde te beperken, is circulariteit een noodzaak. De kennis en kunde die Tresviri heeft opgebouwd op het gebied van cost management passen we ook toe op circulariteit. Wij maken de circulariteit meetbaar en transparant. Het meetbaar maken van circulariteit is een opmaat voor het verbeteren van de circulariteit. Dit zijn stappen om tot een circulaire bedrijfsvoering te komen.  

meetbaar en transparant

Circulariteit meetbaar maken

Circulariteit is net als duurzaamheid een containerbegrip geworden dat door organisaties en bedrijven te pas en te onpas wordt gebruikt. Dit leidt op veel vlakken tot scepsis van klanten. Daarom is er echt de noodzaak om een professionaliseringsslag te maken. Hiervoor is meetbaar maken de eerste stap. Dit is het gebied waar Tresviri zeer veel ervaring heeft. Wij hebben specifieke kennis van het werken met databases, gebruiken van grote databases en het transparant en inzichtelijk maken van deze informatie voor management doeleinden. 

Het definiëren van circulariteit is noodzakelijk om tot een goed verbetertraject te komen. Wij focussen ons op de volgende aandachtspunten: 

 • Uitstoot broeikasgassen (o.a. CO2). 
 • Hergebruik materialen. 
 • Herkomst van grondstoffen. 
 • Uitstoot nutriënten (o.a. stikstof verbindingen). 
 • Uitstoot toxische stoffen. 
 • Watergebruik. 
 • Investeringen in Sociaal Kapitaal. 

Management van emissies

Ter vermindering van de opwarming van de opwarming van de aarde is het noodzakelijk dat de emissie van broeikasgassen afneemt. Ook bedrijfseconomisch is het noodzakelijk om de emissies te reduceren tot nul. De kosten van fossiele brandstoffen blijven toenemen, de prijzen van emissierechten stijgen sterk en klanten vragen er actief om. Dit wordt ondersteund door wetgeving en deze regeldruk zal verder gaan toenemen. 

Onze werkwijze op het gebied van emissiemanagement is het opzetten van een emissie-administratie, het opstellen van een plan voor de wettelijke kostenreductie en het bepalen van de cost/benefit ratio voor bovenwettelijke emissie reductie. Zo kan op basis van de juiste informatie de emissie worden gereduceerd en gerapporteerd. 

Inkoopprocessen circulair maken

De sleutel tot het circulair maken van bedrijven en organisaties is het circulair maken van de inkoopprocessen. Als alle producten, diensten en grondstoffen circulair worden ingekocht, is het bedrijf of organisatie vanzelf ook grotendeels circulair. Hiermee wordt niet alleen het bedrijf meer circulair, maar de gehele keten verbeterd op deze manier de circulariteit. Tresviri heeft daarom een methode ontwikkeld tot het circulair maken van inkoopprocessen. 

Onze werkwijze is als volgt:

 • Inventariseren van de inkoopstromen en het uitvoeren van een nulmeting. 
 • Vergelijken van de nulmeting met de benchmark voor de betreffende producten. 
 • De circulariteit focus aanbrengen volgens het beleid van het bedrijf of organisatie (emissies, grondstoffen, hergebruik, etc.).
 • Strategie bepalen hoe de circulariteit optimalisatie kan worden geïntegreerd in het inkoopproces. 
 • Het verhogen van de circulariteitseisen naar leveranciers toe. 
 • Awareness- en toepassingstrainingen om circulariteit te integreren in dagelijkse werkzaamheden. 
 • Rapporteren van behaalde en toekomstige resultaten. 

Haalbaarheidsstudies uitvoeren

Bij investeringen voor lange termijn moeten ook de kosten worden meegenomen voor de toekomstige wetgeving. Veel projecten hebben een verwachtte levensduur tot na 2050. De emissie moet dus zijn gereduceerd tot nul. Ook grondstofprijzen zullen toenemen evenals de maatschappelijke druk om circulair te worden. Onze specialiteit is het doorrekenen van kosten van technisch onderhoud en projecten. Wij kunnen hier ook de estimate van de circulariteit over de gehele life cycle van projecten bijvoegen. Bij het maken van een investeringsbeslissing kan zo ook worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van circulariteit. Zo wordt de kans op een succesvol project vergroot. 

Awareness- en toepassingstrainingen

Circulair werken in bedrijven en organisaties wordt steeds meer een focus. Het wordt vaak echter meer als een hobby gezien van een aantal individuen binnen organisaties. Een door de organisatie gedragen strategisch beleid zorgt ervoor dat er daadwerkelijk stappen gemaakt kunnen worden op het gebied van circulariteit.  

In onze training en workshop komen urgentie van circulair inkopen, de invloed van de organisatie hierop en het opstellen van een strategie aan bod. Wij focussen hierbij zowel op de milieu-impact als de bedrijfseconomische-impact.  

contact

Nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek, dan zet u de eerste stap naar verbetering van uw circulariteit. Wij komen graag naar u toe.

Trésviri staat geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder 62508741, VAT nr. NL854845719B01.

Copyright © 2021 Tresviri

Trésviri staat geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder 62508741, VAT nr. NL854845719B01.

Copyright © 2021 Tresviri